Mina styrkor. Enligt andra!

Inför den ledarskapsutbildning som jag ska gå om några veckor har vi blivit ombedda att själva kartlägga våra styrkor och vi skulle också be våra kollegor och samarbetspartners göra det samma. Detta är vad som blev sagt om mig!

 • Att du alltid är glad och trevlig.
 • Att du försöker sprida kunskapen om information och kommunikation i företaget. Att bra kommunikation till alla berörda parter är informationens kärna, såväl kunder, internt som till media.
 • Att du har förmåga att entusiasmera andra och få dem att tycka att bra kommunikation är viktigt
 • Att du har förmåga att se helheten och koppla ihop vardagsarbete med överliggande mål
 • Att du har lätt att hitta struktur i olika projekt
 • Att du har lätt för att samarbeta vilket gör att du kan få andra att jobba i den riktning som du tycker att vi ska jobba
 • Att du inte kompromissar med det som du tycker är viktigast.
 • Att du ser företagets kunder som de viktigaste att ha en bra kommunikation med och att de får en korrekt och snabb information.
 • Att du värnar om en bra och kontinuerlig grafisk utformning.
 • Att du är en person som ser möjligheter, när andra ser problem.
 • Att du är hjälpsam
 • Att du är tillmötesgående, Kundfokuserad.
 • Att du är tydlig.
 • Att du är välorganiserad.