Föreläsningsdags!

SABOs_ledarskapsdagar2014

Före semestern fick jag en fråga från vår VD, Sven Liljegren om jag ville berätta om vårat värdegrundsarbete på SABO:s ledarskapsdagar i december. Tackade genast ja och har sedan dess förberett min föreläsning om bara några dagar är det dags när chefer och ledare samlas i Stockholm. Pirrigt!

”Värderingarna måste ner i fötterna för att det ska bli springa av i benen”

AB Bostäder har gjort en spännande resa de senaste åren där värdegrundsfrågan har varit central. Resultatet är en stärkt identitet, ett stärkt varumärke och med en tydlig vision om framtiden – Här börjar hemma! Vi får höra om företagets erfarenheter av sitt arbete med att hitta sin identitet och sin stolthet. – Petra Agnroth, informationsansvarig på AB Bostäder i Borås.

SABOs_ledarskapsdagar2014_ny

Kickstart för värdegrundsarbetet!

Through magnifying glass

Idag drar det igång ett projekt som innebär att hitta den gemensamma värdegrunden för alla som arbetar på AB Bostäder i Borås. Först ut är vår ledargrupp, dvs ledning och alla våra arbetledare/mellanchefer och därefter är det medarbetarnas tur. Min roll är att driva och leda projektet framåt tillsammans med vår konsult Eleonore Lind.

Tanken att arbeta utifrån AB Bostäders vision med värdegrundsfrågan och företagsledningen ser det som ett kompetensutvecklingsprojekt. Det är viktigt att “att medarbetarnas kompetens, idéer och resurser tas tillvara och utvecklas” vilket jag tycker är en bra utgångspunkt.

Projektet blandar värdegrundsteori och dilemmadiskussioner med målsättningen att få en bred förståelse för varför värdegrundsarbetet är viktigt för oss som bolag. Arbetet kommer pågå hela våren och alla är inbjudna att delta.

Den första insatsen görs med ledningsgruppen under två dagar på Hällsnäs nu för att ta fram en värdegrund och riktlinjer. Detta görs genom diskussioner samt dilemmaövningar med case. Till hjälp används boken Etik i bostadsföretag som tagits fram och utgivits av SABO.

Med oss under de här två dagarna är Eleonore Lind som är utbildad medlare och samtalsterapeut, med över 15 års erfarenhet av medling i Sverige och internationellt. Under tre år var hon ansvarig för den nationella utbildningen av medlare vid brott på Brottsförebygganderådet i Stockholm.

All input från gruppdiskussionerna kommer samlas in och ska presenteras för ledningen på ett gemensamt stormöte i maj. Därefter kommer alla få rösta på ”sina” ord och förhoppningsvis får vi då ett antal att jobba vidare med.

Jag har faktiskt träffat Eleonore en gång tidigare när jag föreläste om personligt varumärke via min egen firma på Entreprenörshögskolan i Uddevalla och det var lite lustigt när Lena Johansson på SABO presenterade programmet för oss och med sig hade hon Eleonore!