Handbok i kommunikation

Fotolia_66424999_Subscription_Monthly_M

Att vara chef i staden ställer krav på att man har ett kommunikativt ledarskap och Handbok i kommunikation är ett bra verktyg för dem och stadens kommunikatörer att lyckas i sitt uppdrag och det har varit jätteroligt att vara en del av arbetsgruppen som arbetat fram handboken.

Varje bolag och förvaltning har egna kommunikatörer som kan stötta cheferna men det finns också mycket som cheferna kan göra på egenhand för att öka sin kommunikativa förmåga. Därför fick kommunikationschefen i Borås Stad i uppdrag att ta fram en handbok för cheferna.

Arbetet har letts av Annika Klemming och hon har gjort ett jättebra arbete tycker jag med att få ihop alla delar till en helhet!

AB Bostäder i Borås VD, Sven Liljegren sitter med i styrgruppen och jag blev inbjuden att medverka i arbetsgruppen tillsammans med flera andra duktiga kommunikatörer i staden.

Jätteroligt att få bidra med mina tankar och funderingar gällande kommunikation.

Så här presenteras handboken på Borås Stads intranät:

När vi använder kommunikationen å ett genomtänkt sätt kan vi:

 • lyssna på vår omvärld och våra medarbetare,
 • välja rätt kanaler för våra budskap,
 • formulera budskapen på rätt sätt,
 • föra ut budskapen i rätt ögonblick och
 • förpacka budskapen på ett sätt så att de syns och uppfatta som vi har tänkt oss.

Handbok i Kommunikation

Borås Stads kommunikationspolicy är det styrdokument som kort berättar för oss hur vi ska förhålla sig till kommunikation. Två nyckelord är öppen och tydlig.

Handbok i kommunikation är det verktyg som närmare beskriver hur vi kan gå tillväga för att kommunicera på ett sätt som stämmer överens med kommunikationspolicyn.

Handbok i kommunikation innehåller resonemang om förhållningssätt, stöd för att hjälpa oss att använda kommunikationen som ett strategiskt stöd och en hel del handfasta tips och checklistor. Använd boken som inspiration och uppslagsverk och kom alltid ihåg att i Borås Stad kommunicerar vi med eftertanke.

Chefer, specialister och andra som arbetar mycket med kommunikation i Borås Stad har fått handboken.

SABO drar igång stor energisparkampanj

322

Det är roligt när man blir engagerad utanför bolagets fyra väggar. Det senaste projektet har varit som medverkande i en referensgrupp i vår branschorganisation SABO som arbetat med att ta fram en energisparkampanj för allmännyttans alla bostadsbolag.

Det är Annicka Istermo från SABO som är projektledare och jag och ett antal andra kommunikatörer från allmännyttan är med i referensgruppen som ska bidra med input i en energissparkampanj för allmännyttans räkning. Idag presenterades den och den innefattar en nationell del som är övergripande och så finns det delar som vi medlemsföretag kan haka på med på lokal nivå. Vi har hållit på med förarbetet under ett bra tag nu så det är jätteroligt nu när kampanjen äntligen lanseras!

Pressmeddelande som skickades ut från SABO idag:

Idag startar en landsomfattande energisparkampanj där SABOs medlemsföretag tillsammans med hyresgästerna ska föra Sverige närmare de nationella miljömålen. 83 bostadsföretag har redan anslutit sig och fler är på väg in. Syftet är att visa nyttan med allmännyttan och den första delkampanjen handlar om att spara varmvatten.

Kampanjen bygger på lokala aktiviteter där företagen samarbetar med hyresgästerna för att spara energi. SABO stöttar med filmer, webbplats och ett unikt Energisparspel.

– Med glimten i ögat ger kampanjen smarta tips som gör att vi alla kan minska energiförbrukningen utan att ändra livsstil allt för mycket. Vi är många, vi är motiverade och därför kommer vi att lyckas, säger Nina Rådström Oldertz, kommunikationschef på SABO.

Den energi du använder produceras av energiarbetare som bor bakom väggen i ditt hem. När du slösar med energi måste de jobba hårdare och hårdare tills de nästan stupar… Nej, riktigt så är det ju inte i verkliga livet. Men i Allmännyttans energisparspel finns energiarbetarna och de hjälper dig och barnen att på ett enkelt sätt spara energi även utanför spelets värld. Till exempel ger ett tips till din hyresvärd om en läckande kran poäng även i spelet.

Spelet är en av flera delar i Energisparkampanjen som nu drar igång över hela landet. 83 allmännyttiga kommunala bostadsföretag från Kirunabostäder i norr till Trelleborgshem i söder har hittills anmält sig till kampanjen. Tillsammans äger och förvaltar de nära 400 000 bostäder. Och fler företag är på väg att ansluta sig.

– Våra medlemsföretag är redan idag ledande när det gäller energieffektivisering men det finns en vilja att bli ännu bättre. Det naturliga steget är därför att involvera hyresgästerna. Jag är övertygad om att bostadsbolagen tillsammans med sina hyresgäster kan göra stor skillnad för miljön, säger Nina Rådström Oldertz.

Kampanjen består av flera delmoment där bostadsföretag och hyresgäster sparar energi på olika sätt:

 • Varmvatten: kampanjstart oktober.
 • Belysning: start den 26 november.
 • Tvättstugor: start den 18 mars 2013.
 • Värme: start 22 oktober 2013.

Hyresgästföreningens riksförbund och Naturskyddsföreningen stöttar på olika sätt kampanjen. De lokala aktiviteterna är kärnan i kampanjen och det är där, i hundratals bostadsområden runt om i landet, som det konkreta energisparandet sker. Två av bostadsföretagen som anslutit sig till kampanjen beskriver sitt arbete:

”Alla som jobbar på Mimer går på energijakt och vi bjuder in våra hyresgäster att vara med i studiecirklar, Vett & Watt. Den som är i Västerås under julskyltningshelgen kommer inte kunna missa vår gerillaaktivitet. Nu ska vi spara varmvatten!”

Eva Favaro, marknadschef, Bostads AB Mimer, Västerås

”Självklart kommer besparingarna att komma både hyresgäster och företaget tillgodo. Vi gör det här tillsammans.”

Dennis Bucht, VD Mölndalsbostäder AB

Läs mer om Energisparkampanjen här: www.allmännyttan.se/energispartips

Fakta om energiförbrukningen i bostäder:

Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i landets byggnader om vi ska kunna nå de nationella miljömålen. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till år 2050.

Kontakt:

 • Annicka Istemo, projektledare, annicka.istemo@sabo.se
 • Therese Rydstedt, energiexpert, therese.rydstedt@sabo.se
 • Nina Rådström Oldertz, kommunikationschef, nina.radstrom@sabo.se